• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Kadra

 

 • Kierownik GOPS Anna Tawrell
 • Zastępca Kierownika GOPS Małgorzata Sztogrin
 • Główny księgowy Ewa Skrzelowska
 • Starszy pracownik socjalny Alicja Wierzgasz
 • Starszy pracownik socjalny Małgorzata Machowska
 • Starszy pracownik socjalny Urszula Kaczka
 • Starszy referent Krystyna Augustyn
 • Pomoc administracyjna Anna Dzierwa
 • Pomoc administracyjna Monika Podrazik
 • Asystent Rodziny Aneta Grab-Olszówka
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej Agata Łaguz
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej Elżbieta Malinowska
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej Zbigniewa Kos
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej Maria Jasicka –Wojnarska
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej Lucyna Kurcz
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej  Helena Kurek
 • Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Wolska

 

Podział terenu gminy na rejony opiekuńcze poszczególnych pracowników socjalnych:

Machowska Małgorzata:

Dzwonowa (332 osoby), Zagórze (292 osoby), Jodłowa Dolna (nr od 213 do 253 ,b,d nr 855, nr 895, od 254 do nr 283, nr 875, od nr 284 do nr 322, nr 882, od nr 324 do nr  27, nr 876, nr 532, nr 879, od nr 533 do nr 683, nr 878, od nr 686 do nr 752, nr 864) - 1261osób
Razem: 1885 osób

Wierzgacz Alicja:

Dęborzyn (387 osób), Jodłowa Górna (1002 osób), Jodłowa Wisowa (452 osoby)
Razem: 1841 osób

Kaczka Urszula:

Dębowa (564  osoby), Jodłowa Dolna (od nr 1 do nr 25a, nr 859, od nr 27 do nr 27a, nr 874, nr 28 do nr 31, nr 881, od nr 32 do 38, nr 872, od nr 38a do nr 72, nr 905, nr 910 od nr 73 do nr 91, nr 907, od nr 94 do nr 164, nr 893, od nr 165 do nr 179, nr 885, od nr 180 do nr 190, nr 903, od nr 193 do nr 212, nr 883) – 1262
Razem: 1826 osób

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell