• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Aktualności główne

INFORMACJA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW DOT.RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH PN. "KARTA DUŻEJ RODZINY"
2014-09-19
INFORMACJA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW DOT.RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH PN. "KARTA DUŻEJ RODZINY"  2014-09-19 W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego...
KARTA DUŻEJ RODZINY
2014-06-23
Karta Dużej Rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego...
INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2013 ROKU
2014-05-22
Informacja dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne
Projekt "Czas na zawodowców"
2014-02-06
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje na terenie powiatu dębickiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, bezpłatny Projekt "Czas na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, "Rozwój...
II etap rekrutacji do Projektu "Niepełnosprawni ale w pracy sprawni"- Projekt dla kobiet 45+
2014-01-21
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "VIKTORIA" z siedzibą w Rzeszowie prowadzi II etap rekrutacji do Projektu "Niepełnosprawni ale w pracy sprawni" współfinansowanego przez środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku...
3 MIESIĘCZNY STAŻ UCZESTNICZKI PROJEKTU
2013-11-19
W Pizzerni ALCALA w Jodłowej trwa 3 miesięczny staż uczestniczki projektu„ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej” który zakończy się 15 grudnia 2013r.
STAŻ UCZESTNICZKI PROJEKTU
2013-09-17
Od 16 września 2013 r., jedna uczestniczka projektu„ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej”  rozpoczęła staż w Pizzeria ALCALA w Jodłowej. Przed rozpoczęciem stażu przeszła kurs zawodowy,...
ZAKOŃCZONY KURS
2013-09-02
W dniu 30 sierpnia 2013r., zakończył się kurs zawodowy „Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej” dla 10 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”. Wszyscy Uczestnicy...
KURS ZAWODOWY „ KUCHARZ-CIASTKARZ Z ELEMENTAMI CATERINGU ORAZ MODUŁEM KASY FISKALNEJ”
2013-07-24
W dniu 24 lipca 2013r. rozpoczął się kurs zawodowy „ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej” dla 10 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”. Kurs będzie trwał 25 dni po...
ZAKOŃCZONE DORADZTWO ZAWODOWE I TRENINGI KOMPETENCJI
2013-06-27
   

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell