• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Aktualności główne

Inf.o wyborze wykonawców do przeprowadzenia kursów
2015-04-15
Informacja o wyborze wykonawców do przeprowadzenia kursów "Profesjonalny sprzedawca" i "Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej" w projekcie "Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa" W wyniku przeprowadzenia negocjacji ustnej z...
Inf.o rozstrzygnięciu negocjacji cenowych
2015-03-30
Informacja o rostrzygnięciu negocjacji cenowych GOPS w Jodłowej informuje, że oferty które wpłynęły w odpowiedzi na negocjacje cenowe nr GOPS-K-271-2/15 z dnia 25.03.2015r. przekraczają kwotę przewidzianą w budżecie projekcie na kurs...
Inf.o roztrzygnięciu zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów
2015-03-24
Wszystkie ceny zaproponowane przez oferentów spełniających wymogi zapytania ofertowego przekraczały kwoty przewidziane w budżecie projektu na kurs „Profesjonalny sprzedawca” oraz na kurs „Asystent osoby starszej i...
Zapytanie Ofertowe - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
2015-03-18
Zapytanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie Kursów Zawodowych 2015r.
2015-03-16
Zapytanie Ofertowe na Przeprowadzenie Kursów Zawodowych w projekcie "Nowe mozliwości dla młodych w Gminie Jodłowa"
Inf.o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego
2014-12-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychospołecznego w projekcie pn." Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa"
Zmiana do zapytania ofertowego dot.przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego
2014-11-28
 Zmiana do zapytania ofertowego dot.przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego
Zapytanie Ofertowe na Przeprowadzenie Poradnictwa Psychospołecznego 2014
2014-11-27
 Zapytanie Ofertowe na Przeprowadzenie Poradnictwa Psychospołecznego 2014
PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI W PROJEKCIE "NOWE MOŻLIWOŚCI DLA MŁODYCH W GMINIE JODŁOWA"
2014-11-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że rekrutacja oraz składanie formularzy zgłoszeniowych do projektu "Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa" zostały przedłużone do 21.11.2014 r. Do udziału w w/w projekcie zapraszamy...
NOWE MOŻLIWOŚCI DLA MŁODYCH W GMINIE JODŁOWA
2014-11-03
03.11.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej w okresie od 01.11.2014r. do 30.09.2015r. realizuje projekt pn. "Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell