• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Aktualności główne

Informacja
2018-06-14
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej jest Pan Sławomir Gołąbek - kontakt: e-mail: inspektorodo@op.pl
Pomoc dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
2017-03-16
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista Pracy z Rodziną
2016-12-19
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista Pracy z Rodziną
"SZANSA NA LEPSZE JUTRO"
2016-12-02
SZANSA NA LEPSZE JUTRO Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej realizuje projekt pt. "Szansa na lepsze jutro" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Realizacja Programu Rodzina 500+ na dzień 7 kwietnia 2016r.
2016-04-08
Program Rodzina 500+   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że od dnia wejścia w życie Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. od 01.04.2016r do 07.04.2016r. wpłynęło 252 wniosków o świadczenie wychowawcze, w...
RODZINA 500 PLUS
2016-03-03
Program Rodzina 500+   Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w...
"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
2016-02-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22-27 lutego 2016r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie...
Zakończenie staży zawodowych w projekcie "Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa"
2015-09-21
17 września 2015r. zakończyły się czteromiesięczne staże zawodowe w projekcie konkursowym „Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa” realizowanym przez GOPS Jodłowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...
ŚWIADCZENIA RODZINNE- nowy okres zasiłkowy 2015/2016 ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO
2015-09-15
ŚWIADCZENIA RODZINNE- nowy okres zasiłkowy 2015/2016 ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że od 1 WRZEŚNIA 2015 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy,...
Staż zawodowy w projekcie "Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa"
2015-05-18
Od maja 2015r. dwanaście Uczestniczek Projektu "Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa" rozpoczęło staże zawodowe. Staż będzie trwał od 18 maja 2015r. i zakończy się 17 września 2015r. Miejsce odbywania staży w zawodzie Sprzedawcy to Jodłowa....

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell