• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Aktualności główne

Konkursu na facebooku „#NSP2021 – Lubię to!”
2021-05-25
  Konkursu na facebooku „#NSP2021 – Lubię to!” W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook zamieszkali na terenie województwa podkarpackiego, którzy polubili profil...
LOTERIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
2021-05-24
Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021   W loterii mogą wziąć udział osoby, które w okresie 01.04. – 30.06.2021 r. dokonały samospisu internetowego przy pomocy interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie...
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
2021-03-04
ROWES-WSPARCIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE II
2021-01-27
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju...
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE 500+
2021-01-25
  Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 + w 2021 r.         W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór ...
WSPIERAJ SENIORA
2020-10-28
  WSPIERAJ SENIORA - INFOLINIA 22 505 11 11   Wójt Gminy Jodłowa informuje, że Gmina Jodłowa przystąpiła do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, który powstał po to, by umożliwić osobom starszym,...
Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa
2020-05-06
 
Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną
2020-03-20
Zasady kwarantanny po powrocie do Polski
2020-03-20
Pomoc Psychologiczna
2020-03-17
Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19 w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej pod numerem telefonu...
Pierwsza
Poprzednia
1 2 3 4 5

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell